tel: 790 418 113

Ubezpieczenia Komunikacyjne, Majątkowe, na Życie

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to propozycja dla klientów, którzy budują albo już zamieszkują dom lub mieszkanie i są zainteresowani dopasowaniem zakresu ochrony do swoich potrzeb. Można stać się ofiarą różnego rodzaju kataklizmów takich jak: pożar, powódź, huraganowy wiatr czy osunięcia terenu. Ze względu na fakt występowania takich zjawisk coraz częściej trzeba być świadomym, że wystarczy chwila żeby dorobek całego życia uległ w gruzach.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Ubezpieczeniem mogą być objęte: 

  • dom jednorodzinny
  • lokal mieszkalny
  • ruchomości domowe
  • stałe elementy lokalu
  • garaż
  • inny budynek

ZAKRES OCHRONY

Zakres ochrony podzielony został na dwie odrębne grupy:

  • zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb
  • ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie